Rząd planuje pomóc kredytobiorcom

Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki zapowiedział plan pomocy kredytobiorcom.

Plan jest wyjściem na przeciw rosnącym stopom procentowym, a co za tym idzie ratom kredytowym i zakłada:                                                                          

1. Wakacje kredytowe w 2022 r i 2023 r. Premier mówiąc o tym rozwiązaniu mówił o przesunięciu jednej raty kredytowej bez odsetek na kwartał. Przy czym mowa w tym punkcie była o 8 takich ratach. Pomoc ta ma być dostępna dla każdego kredytobiorcy.

2. Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie już stawki WIBOR, a w jego miejsce ma się pojawić inny wskaźnik. Nowa stawka ma pochodzić z rynku międzybankowego depozytów overnight

3. Trzecia zmiana zakłada pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytucji finansowej, u których rata będzie przekraczała 50% dochodu lub będą bezrobotni.

4. Ostatnią istotnym planem jest utworzenie przez banki funduszu pomocowego w wysokości 3,5 mld zł, na które zrzucą się same banki komercyjne.

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo duży wzrost stóp procentowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stóp procentowych o 1 pkt. proc. Tak więc stopa referencyjna wzrosła z 3,5% do 4,5%.

Ostatni raz na tym poziomie stopa referencyjna była 8 listopada 2012 r. Przy czym wówczas Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z 4,75% na 4,5%. Zatem po prawie 10 latach wracamy do tak wysokich poziomów, wcześniej nie spotykanych dla wielu kredytobiorców.

 

 

 

 

 

 

Pierwszy Bank w Polsce ze stałą stopą procentową przez 10 lat

W dniu dzisiejszym Bank BNP Paribas S.A. wprowadził do swojej oferty kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową przez okres 10 lat. Poza okresem 10 letnim bank ma także w ofercie kredyt hipoteczny ze stałą stopą przez okres 5 lat.

Oprocentowanie stałe w tym banku w ofercie standardowej wynosi 7,30%, a marża standardowa zapisana w umowie będzie 2,85%. Jednak po skorzystaniu z tzw. x-sellu istnieje możliwość obniżenia oprocentowania stałego do 6,20% lub do 6,40%, a marży bankowej do 1,75% lub 1,95%.

Aby obniżyć oprocentowanie stałe i marżę bankową zawartą w umowie poprzez tzw. x-sell, klient może skorzystać z ubezpieczenia na życie (2 rodzaje do wyboru), ubezpieczyć nieruchomość w banku, założyć konto osobiste z kartą debetową oraz wpływem 2500 zł i zgodą na e-korespondencję, a jeśli klient podpisze umowę kredytową w ciągu 15 dni od wydania decyzji kredytowej, to również otrzyma dodatkową zniżkę.  

 

 

 

 

 

Znaczny spadek zdolności kredytowej od 1 czerwca 2021 r. do 14 marca 2022 r.

W ciągu ostatnich ponad 9 miesięcy znacznie spadła zdolność kredytowa przyszłych kredytobiorców i jeśli będzie dalej rósł WIBOR 3m i 6m wraz ze wzrostem stopy referencyjnej, to należy spodziewać się dalszych spadków zdolności kredytowej.

Aby to dokładnie zobrazować posłużmy się przykładem jednego banku i młodego małżeństwa 25-30 latków, którzy nie posiadają żadnych zobowiązań kredytowych, żyją w dużym mieście np. w Warszawie, nie mają dzieci na utrzymaniu, a ich dochód łączny netto jest 8000 zł z umowy o pracę na czas nieokreślony i posiadają wkład własny na poziomie 20%. Do wyliczeń przyjąłem stałą marżę 2,29%.

Takie małżeństwo 1 czerwca 2021 r. gdzie WIBOR 3m był 0,21% miało zdolność kredytową 725 596 zł. Po ponad pół roku 9 grudnia 2021 r. zdolność kredytowa spadła już do 606 218 zł, a WIBOR 3m był na poziomie 2,27%. Natomiast po kolejnych 3 miesiącach zdolność kredytowa na dzień 14 marca 2022 r. tej samej pary wynosi już 530 694 zł, przy WIBOR 3m 4,22%. Tak więc zdolność kredytowa w dziewięć miesięcy spadła o ponad 25%. 

 

 

 

 

 

Duży wzrost raty od 25 sierpnia 2021 r. do 8 marca 2022 r.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy znaczący wzrost stóp procentowych. W przeciągu prawie 9 miesięcy 2021 r. WIBOR 3m kształtował się na poziomie 0,21%, a WIBOR 6m na poziomie 0,25%. Natomiast 8 marca 2022 r. WIBOR 3m był na poziomie 3,91%, a WIBOR 6m wynosił 4,30%.

Tak więc przeanalizujmy wzrost rat kredytowych w przeciągu ponad 6 miesięcy na kwocie kredytu 400 000 zł, okresie kredytowania 25 lat i marży bankowej 2,29% przy wkładzie własnym 20%. Oprocentowanie nominalne w sierpniu 2022 r. wynosiło 2,50%, a 8 marca WIBOR 3m wynosił 6,20%.

Rata 25 sierpnia 2021 r. przy WIBOR 3m wynosiła 1794,47 zł, a rata 8 marca 2022 wynosi już 2626,33 zł. Zatem wzrost o 3,70 pkt. proc. spowodował wzrost rat o 831,86 zł zł

Większy wzrost rat kredytowych był jeszcze przy WIBOR 6m, gdzie rata 25 sierpnia 2021 r. wynosiła 1802,54 zł, a rata 8 marca 2022 r. wynosi już 2723,37 zł. Tak więc wzrost rat w przeciągu ponad 6 miesięcy wyniósł 902,83 zł.

 

 

 

Ryczałt - mniejszy podatek, większy problem z kredytem hipotecznym

Polski Ład wprowadził od 1 stycznia 2022 r. dla wielu przedsiębiorców atrakcyjne stawki ryczałtu jako formę opodatkowania. Na tym skorzystały takie zawody jak informatycy i programiści, którzy mają możliwość płacenia 12 % podatku od przychodów ewidencjonowanych, czy też lekarze, których stawka podatku wynosi 14%.

Jednak mimo, że niektóre zawody zyskają na zapłaceniu niższego podatku, to jednak otrzymanie kredytu na zakup czy budowę domu lub mieszkania może stanowić dla nich problem, gdyż niewiele banków chce akceptować ten dochód, a od nowego roku kolejne banki rezygnują z takich klientów np. ING Bank Śląski. Tak więc nie zawsze się opłaca płacić niższe podatki, jeśli w przyszłości planuje się kredyt hippteczny.