Za 2 miesiące będzie można znowu wnioskować o dopłaty w programie MDM na 2017 rok.

Już od 2 stycznia 2017 roku będzie można ponownie składać wnioski w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych (MDM), gdzie planowana data wypłaty dofinansowania będzie w 2017 roku. Obecnie od 5 lipca do 31 grudnia 2016 r. nie można składać wniosków w programie MDM, gdyż kwota przewidywanych wypłat środków w 2017 roku osiągnęła równowartość 50% (371 mln zł).

Na chwilę obecną można bez problemów składać wnioski o dofinansowanie w programie MDM, których termin wypłaty będzie w 2018 roku, ponieważ pula wykorzystanych środków na wspomniany już rok, na koniec III kwartału 2016 roku przekroczył dopiero 50 mln zł.

Z danych udostępnionych przez BGK wynika, że najchętniej środki wykorzystują mieszkańcy województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego.  

Mając na uwadze doświadczenia z obecnego roku, należy spodziewać się, że pula dopłat przewidziana na 2017 rok wyczerpie się w ciągu maksymalnie 2 – 3 miesięcy, a pula dopłat na 2018 rok osiągnie 50% przed wakacjami 2017 roku.

Zatem aby otrzymać dofinansowanie w programie MDM należy jak najszybciej po nowym roku złożyć wniosek.

Koniec finansowania w programie MDM na 2016 rok

Jak podał dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego w swoim komunikacie, nie można już składać wniosków o przyznanie finansowania w programie MDM, których data wypłaty środków na konto sprzedającego ma nastąpić w 2016 roku, gdyż obecnie jest już zarezerwowanych 95% środków na ten cel.

Można natomiast składać wnioski o dofinansowanie, których wypłata z programu MDM nastąpi w roku 2017 lub 2018. Jednakże należy pamiętać, że jeśli w 2016 roku nastąpi zarezerwowanie 50% środków na rok 2017, to wówczas BGK można również wstrzymać przyjmowanie wniosków w tym roku. Na 2017 rok został ustanowiony limit środków do wykorzystania w programie MDM na poziomie 746 mln zł, a na 2018 rok 762 mln zł.

Wkrótce skończą się dopłaty z programu MDM na 2016 rok

Z informacji otrzymanych za pośrednictwem banków, z którymi współpracujemy wynika, że w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), wkrótce zostanie wyczerpany limit środków planowanych na wypłaty finansowego wsparcia w 2016 roku z programu rządowego Mieszkania dla Młodych.

Według przekazanych danych na dzień 7 marca 2016 roku, poziom wykorzystania limitów środków do wypłaty to aż 82%, co w praktyce oznacza, że w najbliższych tygodniach może zostać wstrzymane przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w 2016 roku.

Zgodnie z Ustawą, jeśli łączna kwota wniosków o dofinansowanie wkładu własnego osiągnie równowartość 95% limitów przyznanych w danym roku, BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wstrzymaniu przyjmowania wniosków.

Banki wciąż udzielają kredyty hipoteczne z 10% wkładem własnym

Mimo, że od ponad miesiąca obowiązuje rekomendacja KNF nakazująca udzielania przez Banki kredytów hipotecznych z wkładem własnym 15%, to kilka największych banków dalej daje kredyty z wkładem własnym 10%.

Brakującą różnice we wkładzie własnym banki na różny sposób ubezpieczają. I tak np. Bank BZWBK koszt ubezpieczenia brakującego wkładu własnego wziął na siebie, PKO BP podwyższa marżę o 0,25 pkt. proc do czasu spłacenia 20% brakującego wkładu własnego. Natomiast Bank PEKAO S.A. wylicza sumę jednorazową jaką klient musi zapłacić z góry przy podpisaniu umowy, za cały okres ubezpieczenia brakującego wkładu własnego tj. do czasu kiedy spłaci 20% kredytu względem wycenionej przez bank wartości nieruchomości.

Poza wspomnianymi bankami, wkład własny 10% wymagają takie banki jak: mBank, Alior Bank i Deutsche Bank.

Zgodnie z wytycznymi KNF, wymóg posiadania 15% wkładu własnego w swojej ofercie od nowego roku wprowadziły banki tj. Eurobank i BGŻ BNP Paribas.

Od dzisiaj wchodzi w życie podatek bankowy

Dzisiaj zaczyna obowiązywać ustawa, która wprowadza podatek bankowy dla banków, ubezpieczycieli, firm pożyczkowych i SKOK-ów. Podatek ten będzie wynosił 0,44% wartości aktywów. Stawka ta jest wyższa, niż pierwotnie była planowana – 0,39%

Ustawodawca wprowadzając ustawę wprowadził sumę aktywów wolną od podatku. W przypadku Banków i SKOK-ów kwota wolna to 4 mld zł, a ubezpieczycieli jest to 2 mld zł. Natomiast dla firm pożyczkowa kwota wolna wynosi 200 mln zł.

Z płacenia podatku od aktywów został zwolniony Bank Gospodarstwa Krajowego, a także inne banki państwowe, które mogą powstać w przyszłości.

Nowy podatek także dla ubezpieczycieli

Wraz z wprowadzeniem podatku bankowego Rząd planuje wprowadzić od 1 lutego 2016 roku także podatek od ubezpieczycieli. Stawka podatku dla ubezpieczycieli ma być taka sama co dla banków i ma wynieść 0,39% rocznie.

Wraz z wprowadzeniem podatku należy spodziewać się podniesienia przez ubezpieczycieli w najbliższym czasie stawek za ubezpieczenia: komunikacyjne (OC, AC, NNW), mieszkaniowe, dla firm, dla rolników, na życie i wiele innych ubezpieczeń, których zakup proponują ubezpieczyciele.

Banki podwyższają marże na kredyty hipoteczne

Po tym jak od 7 grudnia 2015 roku Deutsche Bank podniósł marże na kredyty hipoteczne o 0,65 pkt. proc, kolejne banki zaczęły to robić. W kolejnych dniach marże podnieśli mBank i Eurobank o 0,4 pkt. proc., a od 21 grudnia marże podniósł także Bank PEKAO SA (od 0,34 do 0,44 pkt. proc.).


Zwyżka marż jest spowodowana zapowiedziami Rządu, który ma wprowadzić podatek bankowy w wysokości 0,0325% miesięcznie od aktywów powyżej 4 mld złotych tj. 0,39% rocznie. Podatek ten ma obowiązywać od 1 lutego 2016 roku.

Zatem należy spodziewać się zwyżki marż na kredyty hipoteczne w najbliższym czasie także w pozostałych bankach.

Po podwyższeniu marży o 0,39 pkt. proc. przez banki średnia rata kredytu hipotecznego zaciągniętego na 30 lat na kwotę 300 tys. wzrośnie o około 60 zł miesięcznie, a w perspektywie 30 lat odsetki będą wyższe aż o ponad 20000 zł. 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy "Mieszkanie dla Młodych"

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy "Mieszkanie dla Młodych".
Nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian. Do najważniejszych należą:

  • Wprowadzenie możliwość zakupu nieruchomości na rynku wtórnym oraz zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • Zmodyfikowanie mnożnika dofinansowania dopłat (w przypadku rodzin z trójką lub więcej dzieci nawet do 30%);
  • W przypadku rodzin z trójką i więcej dzieci została zwiększona powierzchnia użytkowej do wyliczenia wkładu własnego z 50 m kw. do 65 m kw.;
  • W sytuacji kiedy potencjalny kredytobiorca, chcący skorzystać z programu MDM, nie będzie miał zdolność kredytowej to wówczas do kredytu mogą przystąpić dodatkowe osoby, tak aby poprawić zdolność kredytową tj. dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.


Reasumując wprowadzone zmiany w ustawie należy spodziewać się zwiększenia liczby wniosków w Programie MDM, szczególnie rodzin posiadające trójkę lub więcej dzieci.

BGK urealnił wskaźniki maksymalnych cen metra kw. w Programie MDM

Dzisiaj Bank BGK ogłosił nowe maksymalne wskaźniki cen 1 m kw.

Na zmianie wskaźnika najbardziej skorzystało województwo lubelskie (z pominięciem Lublina i gmin sąsiadujących z Lublinem), gdzie cena metra kwadratowego wzrosła aż o 683,82 zł z 3190,94 zł na 3874,76 zł. W Lublinie także wzrosły ceny metra kwadratowego o ponad 180 zł i nowa maksymalna cena metra kwadratowego, do którego będzie dopłata  wynosi 4457,34 zł. Z kolei w gminach sąsiadujących z Lublinem maksymalna cena metra kwadratowego wzrosła ponad 430 zł i będzie wynosić 4166,05 zł.


Znaczący wzrost maksymalnej ceny metra odnotowane także w Warszawie, gdzie cena wzrosła o ponad 450 zł. Nowa maksymalna cena wynosić będzie od 1 października 2014 r. 6583,14 zł. Wzrost cen o ponad 100 zł także odnotowano w gminach sąsiadujących z miastem stołecznym Warszawa (nowa maksymalna cena metra kw. to 4596,76 zł) oraz w pozostałej części województwa mazowieckiego (nowa maksymalna cena metra kw. to 3830,63 zł).


Poza wspomnianymi obszarami istotny wzrost cen także odnotowano w województwach dolnośląskim, podkarpackim i podlaskim.

Ponadto były także województwa, gdzie maksymalne ceny metra kwadratowego obniżono tj. w województwach: opolskim, łódzkim, lubuskim.

Kredyty hipoteczne - ostanie 3 m-ce z wkładem własnym 5%

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzi dalsza część rekomendacji S, która nakłada obowiązek posiadania wkładu własnego na poziomie 10% przy zakupie nieruchomości. Tak więc zostało jeszcze 3 miesiące na zakup mieszkania z wkładem własnym 5%.


Wraz ze zbliżającym się wejściem w życie wkładu własnego 10% coraz większy jest ruch w kredytach hipotecznych. Jednak apogeum składanych wniosków przypadnie na ostatni miesiąc tego roku. Wtedy też kupujący powinni się liczyć ze znacznie dłuższym oczekiwaniem na wydanie decyzji kredytowych niż jeszcze obecnie.

Sytuację tą zapewne wykorzystają także banki, które mogą podnieść swoje marże licząc na większy zysk przy większym popycie. 

Problem w programie rządowym MDM

Z Nowym Rokiem ruszył program rządowy MDM. Jednak wraz z jego realizacją pojawił się jeden bardzo istotny problem. Otóż najlepiej będzie można go wytłumaczyć na konkretnym przykładzie: 


Klient który chce nabyć w programie MDM kupuje nieruchomość od dewelopera, postanowił złożyć wniosek do kilku banków (osobiście lub poprzez doradcę finansowego).

W "Banku A" klient złożył wniosek w poniedziałek o godzinie 9:00 i w jego obecności pracownik wprowadził wniosek do systemu. W systemie pracownik banku musiał zaznaczyć zgodnie z umową przedwstępną, podpisaną przez klienta z deweloperem, tzn. że transza ze strony BGK musi zostać wypłacona do 15 czerwca 2014 r. (niedziela). A że 15 jest niedziela wpisał datę 12 czerwca dla bezpieczeństwa, aby nie opóźnić wypłaty. Następnie wysłał zapytanie o zgodę do Banku BGK o przyznanie dopłaty z tegoż programu.

Po wyjściu z "Banku A" klient udał się tego samego dnia o godzinie 11:00 do "Banku B". Tam też doradca zaczął wprowadzać wniosek do systemu ... i zauważył, że 15 czerwca 2014 r. Bank nie pracuje, gdyż jest niedziela, a więc transzę trzeba wypłacić do 13 czerwca 2014 r. Taką też datę pracownik "Banku B" wprowadził do systemu i wysłał zapytanie o zgodę do BGK.
Po kilku dniach pracownik "Banku A" dostał z BGK decyzję pozytywną, a w "Banku B" pracownik otrzymał decyzje negatywną z informacją: "Nabywca lokalu mieszkalnego złożył wniosek na dofinansowanie lokalu, w którym podał inną datę ostatniej transzy do dewelopera".

Podobny problem jest także w przypadku zaznaczenia jednego z 3 rodzajów dokumentów, który pracownik musi zaznaczyć w systemie:

  • Prospekt informacyjny,
  • Umowa przeniesienia własności,
  • Umowa przedwstępna

W przypadku zaznaczenia innego rodzaju dokumentów przez pierwszy bank, pozostałe banki mogą także otrzymać negatywne decyzje.

Tak więc pracownik "Banku A" zyska kilka dni przez to, że "Bank B" otrzymał negatywną decyzję i musi jeszcze raz wprowadzić wniosek do systemu z inną datą lub innym dokumentem, z którym wprowadził "Bank A". Jednak z jaką dokładnie datą i dokumentem wprowadził pracownik "Banku A" do systemu musi sie dowiedzieć klient lub doradca finansowy, bo inaczej wpisując na ślepo inną datę lub dokument może znów dostać negatywną decyzję. 

Problem pojawi się dla klienta, kiedy klient dostanie negatywną ostateczną decyzję z "Banku A" (nie z BGK), a decyzji w "Banku B" jeszcze nie będzie, bo trzeba było jeszcze raz wprowadzać wniosek do systemu, a termin zapłaty będzie nieubłagalnie się zbliżał, a np. w umowie jest zapisane, że klient jak nie zapłaci w terminie straci zadatek np. 5000 zł lub będzie miał naliczane odsetki karne.

Na marginesie dodam, że ten problem występuje już w praktyce u wielu doradców.

Problem ten może być także wykorzystywany przez nieuczciwych doradców bankowych, którzy wiedząc, że klient złoży wniosek jeszcze w innym banku, który może mieć lepszą ofertę, celowo wpiszę inną datę (np. dzień wcześniej) lub dokument we wniosku przesłanym do BGK, niż zakłada umowa przedwstępna z deweloperem, przez to opóźniając konkurencję, która dostanie negatywną decyzję z BGK.

A więc czy BGK nie powinien zmienić systemu lub sposobu przyznawania decyzji lub też wyjaśniać sam rozbieżności w datach z bankami?

Rynek kredytów hipotecznych najgorszy od wielu lat

Minęły 4 miesiące 2014 roku i z rozmów z pracownikami banków jak i na podstawie danych firm doradztwa finansowego można stwierdzić, że rynek kredytów hipotecznych przeżywa załamanie. Jest to najgorszy okres od czasów upadku banku Lehman Brothers.


Sprzedaż kredytów hipotecznych w bankach gdzie mają kredyty z programem MDM spadła o około 25 - 35% r/r.

Trudniejsza sytuacja jest w bankach gdzie tego programu jeszcze nie ma, a i oferta banku jest nie najlepsza dla klientów. W tej grupie banków sprzedaż hipotek spadła nawet o ponad 50%, a w niektórych przypadkach nawet ponad 70%.

Sytuacja ta spowodowana jest faktem, iż weszła rekomendacja S, która nakłada obowiązek posiadania wkładu własnego na poziomie 5%. Jednak należy pamiętać, że kredytobiorca musi mieć jeszcze pieniądze przygotowane na koszty około kredytowe oraz notarialne, czy podatek 2% PCC3. Co w praktyce oznacza posiadanie wkładu własnego na poziomie nawet powyżej 10%. A jak się kupuje jeszcze mieszkanie, które trzeba wykończyć lub wyremontować, to trzeba mieć jeszcze więcej środków finansowych w zapasie.


Na spadek sprzedaży kredytów hipotecznych ma także wzrost marż, o czym pisaliśmy wcześniej. Wzrost marż średnio o 0,2 pkt. proc. przy kredycie 300 000 zł na 30 lat zwiększa ratę o ponad 35 zł, a niektóre banki podniosły marże nawet o 0,4 pkt. Zatem koszt kredytu na podanym przykładzie wzrośnie o ponad 420 zł rocznie, a w całym okresie 30 letnim o ponad 12,5 tys. zł. W niewielkim stopniu na spadek sprzedaży kredytów ma także sytuacja za wschodnią granicą. Zwiększone ryzyko geopolityczne sprawia, że wielu klientów także z tego powodu odłożyło inwestycje na przyszłość.

Droższe kredyty hipoteczne i mniej dostępne

Jak pokazują ostatnie dni banki coraz bardziej podnoszą marże bankowe i w wielu bankach zaczęły przekraczać już 2%. Marże bankowe w niektórych bankach od grudnia wzrosły nawet o 0,4 pkt. proc. A średni wzrost marż w bankach, w tym okresie to 0,2 pkt. proc.

Ponadto niektóre banki do odwołania wstrzymały akcje kredytowe lub zmniejszyły kapitał na akcje kredytowe.


Mimo, że od 3 miesięcy funkcjonuje program MDM, na razie niewielki procent klientów z tego programu korzysta, gdyż maksymalne ceny metra kw. wielu inwestycji przekracza dopuszczalne przez ten program próg. Jednak te banki, które oferują kredyt w tym programie najwięcej mają wniosków i najmniej straciły klientów po wprowadzeniu wymogów dotyczących posiadania wkładu własnego 5%.   
Doradcy hipoteczni w kilku bankach po wejściu w życie 1 stycznia rekomendacji praktycznie siedzą i nic nie robią.

A sytuacja dostępności kredytów z roku na rok będzie się pogarszać, co w praktyce oznaczać będzie zwolnienia pracowników w sektorze bankowym.

Sejm przyjął ustawę Mieszkanie dla Młodych

Sejm na piątkowym posiedzeniu przyjął ustawę o dofinansowaniu wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera na rynku pierwotnym dla osób do 35 roku życia. 


Zgodnie ustawą rodzina bez dzieci będzie mogła otrzymać dofinansowanie do 10%, a rodziny z jednym dzieckiem do 15%. W przypadku urodzenia trzeciego dziecka w ciągu pięciu lat będzie można liczyć na dodatkowe 5% dofinansowania do wkładu własnego.

Dopłata ma być maksymalnie do 50 m kw., przy czym maksymalna powierzchnia mieszkania nie może przekroczyć 75 m kw., a w przypadku domu 100 m kw.

Coraz trudniej będzie o kredyt hipoteczny

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) od 1 stycznia 2014 roku zaostrza rekomendację S, wprowadzając nowe kryteria dostępu do kredytów hipotecznych.

Od początku 2014 roku aby wziąć kredyt hipoteczny będzie trzeba posiadać wkład własny na poziomie 5% (nie licząc kosztów około kredytowych i notarialnych).  Jeszcze trudniej o kredyt hipoteczny  będzie w kolejnych latach gdyż:

  • od 2015 roku wkład własny będzie wymagany na poziomie 10%,
  • od 2016 roku wkład własny będzie wymagany na poziomie 15%,
  • od 2017 roku wkład własny będzie wymagany na poziomie 20%.


Ponadto praktycznie znikną z rynku kredyty denominowane do walut obcych, gdyż ich dostęp będzie możliwy jedynie dla osób zarabiających w walucie obcej. KNF rekomenduje także maksymalny okres kredytowania do 25 lat, a w sytuacji kiedy klient będzie chciał wziąć na dłuższy okres kredyt, maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 35 lat.